04/12/2019 15:39
Xem với cỡ chữ

Huy động trái phiếu tăng mạnh trong tháng 11

Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong tháng 11, thị trường trái phiếu sơ cấp đã huy động được hơn 26 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với tháng 10/2019. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch cũng tăng, đạt 221 nghìn tỷ đồng trong tháng 11.

Theo HNX, tháng 11/2019 đã có 25 phiên đấu thầu được tổ chức, huy động tổng cộng đạt 26.126 tỷ đồng trái phiếu, tăng 29% so với tháng 10/2019. Trong đó, có 13.729 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành và 12.397 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 11 đạt 74,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 11 gấp 2,6 lần khối lượng gọi thầu.

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

GT gọi thầu
(tỷ đồng)

GT đăng ký
(tỷ đồng)

GT trúng thầu
(tỷ đồng)

Vùng LS đặt thầu (%/năm)

Vùng LS trúng thầu (%/năm)

1

5 Năm

4

4.200

5.903

1.500

2,35-4,75

2,37-3,75

2

7 Năm

3

3.700

3.550

1.150

3,91-4,6

3,95-4

3

10 Năm

7

11.500

38.838

10.450

3,42-4,9

3,51-4,5

4

15 Năm

7

11.647

36.428

10.492

3,55-5

3,65-4,57

5

20 Năm

2

2.500

5.613

1.718

3,97-4,9

4,02-4,32

6

30 Năm

2

1.500

2.534

816

4,6-5,4

4,64-4,65

Tổng

25

35.047

92.866

26.126

 

Về lãi suất, so với tháng 10, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tháng 11 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,01 - 0,48%/năm. Trong đó lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 5 năm và 20 năm giảm mạnh nhất, ở mức giảm 0,48%/năm và 0,30%/năm.

lãi suất trái phiếu
Như vậy, qua 11 tháng đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 204.009 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 81,6% kế hoạch phát hành năm 2019.
Trên thị trường trái phiếu thứ cấp, tháng 11/2019, tổng giá trị giao dịch thứ cấp đạt hơn 221 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.526 tỷ đồng/phiên, tăng 18,6% so với tháng 10. Giá trị giao dịch mua bán lại (repos) đạt 40,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 1,8% so với tháng 10.
Theo đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,15 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 130,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% về giá trị so với tháng 10.
Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch repos đạt hơn 836 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 90,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% về giá trị so với tháng 10.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng; giá trị giao dịch bán outright của khối này đạt hơn 5,3 nghìn tỷ đồng; không có giao dịch bán repos của khối ngoại. Như vậy, tháng 10, khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng.
Cũng theo thông tin từ HNX, tổng giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ tính đến ngày 30/11/2019 đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng./.
 

Trung Nguyen theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tìm theo ngày :