04/12/2019 15:54
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thái Bình thông báo lựa chọn thuê đơn vị thẩm định giá tài sản

Để các đơn vị có chức năng thẩm định giá có nhu cầu tham gia thực hiện dịch vụ thẩm định giá tài sản được biết và tham gia thẩm định giá (cv 771/NHPT.TBI-TD).
Tài sản thẩm định giá có các thông số cụ thể như sau:
- Tên tàu:  Hương Điền 27;
- Hô hiệu/Số IMO: XVYL; 
- Loại tàu: M. Tàu chở hàng tổng hợp; 
- Nơi đóng/ năm đóng: Hải Phòng -VN/ 2009; 
- Chiều dài lớn nhất: 73,90 m; Chiều rộng tàu: 12,00m; Chiều cao mạn: 6,20m; Mớn nước: 5,25m; Tổng dung tích: 1408GT; Dung tích thực: 905 NT; Công suất máy chính: 970KW; Trọng tải toàn phần: 2696,30 tấn; Tổ chức đăng kiểm: VR+CC.10; Cảng đăng ký Hải Phòng; Số đăng ký: VN-2871-VT; Số giấy CNĐKTB: 2089/ĐK-2009.HP. Cấp tại Hải Phòng ngày 04/5/2009.
Hồ sơ đề nghị tham gia thẩm định giá tài sản: Đề nghị các đơn vị có chức năng thẩm định giá có nhu cầu tham gia thực hiện dịch vụ thẩm định giá tài sản nêu trên gửi 01 bộ hồ sơ năng lực và bảng chào phí dịch vụ thẩm định giá đến Chi nhánh để xem xét lựa chọn.
Hình thức gửi hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Nơi nhận hồ sơ: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình.
Địa chỉ: Số 05, phố Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 
Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất: Ngày 15/12/2019 (theo dấu bưu điện nếu gửi qua đường bưu điện).
Tìm theo ngày :